TR EN

ODAK TEMALARI

Mitoloji, Tarih, Kadim Bilgiler ve Göklerin Bilgeliği

2017’de Girit’te düzenlediğimiz yaz okulunun ana temalarını bugünü geçmişle bağlayan konular çerçevesinde geliştirdik.

Delfi Apollo tapınağında yer alan ve bugün hala bizim için geçerli olan “kendini bil” deyişi bu yılki öğren, keşfet ve paylaş ilkelerimizin özünü oluşturuyor.

.

.

TARİH VE MİTOLOJİ

Kadim bir bilgi alanı olarak astroloji bize ışık tutmakta, hayatı, kendimizi ve başkalarını anlama ve anlamlandırma sürecinde önemli bir rehber görevi görmekte. Eğitsel bölüme katılan konuk astrologlar ve arkeologların yaz okulundaki sunumlarında ortak temanın kendini bilmek üzerinden hareket ederek hayatınızla ilgili ufuk açıcı sorgulamalar getireceğini ümit ediyoruz.

Bu keşif sürecinde Tarih ve Mitoloji ile sürekli beraber olacağız. Lokasyon olarak Girit, uygarlık tarihinde önemli bir merkez konumunda.

.

                                                   Antik Minos uygarlığının beşiğinde Astronomi’den Mitolojiye uzanan geniş bir ufuk çizgisinde yeni yerler keşfederken                                                                       kendi içimizde de yeni şeyler keşfedebiliriz.

.

Akdeniz’in merkezinde yer alan Girit’in özel konumu, tarih boyunca pek çok kültürün ilişki içine girdiği bir kaynaşım potası oluşturuyor. Bu nedenle, yaz okulumuzun eğitim programında birbirinden çok farklı ama ortak yönler taşıyan noktaları birleştirmeye çalıştık.

Yaz okulunun ikinci bölümünde, keşif turlarında bu ortak noktaları bulmaya çalışacağız.

.

.

                KADİM BİLGİLER VE GÖKLERİN BİLGELİĞİ

Göklerin Bilgeliği ise sadece bilmeyi, öğrenmeyi değil aynı zamanda anlayış geliştirmeyi, tecrübe edinmeyi ve kendimizi bilmek yönünde kişisel farkındalığımızı yükselten bir anlam taşıyor. Yıldızların dili anlamına gelen Astroloji, kozmik bir rehber olarak sağduyumuzla bilgilerimizi, hayat tecrübelerimizle bakış açımızı genişletebildiğimiz bir pusula görevi görmekte. 2017 yaz okulunda Astroloji’nin de içerisinde olduğu kadim bilgilere doğru bir yolculuğa çıkıyor olacağız.